Thursday, November 22, 2012

ostatnie podrygi PO?

Coraz weselej w tym naszym szaleńczym tańcu. I chyba mamy swoistą kulminację.

Po tym wszystkim, po tych wszystkich zagrywkach PR, po tych wszystkich tematach zastepczych, po Polskiej wersji Reichstagu mamy oficjalny sąd kangurowy...

PO stawia przed trybunal stanu

Stoi przed nami dość ciekawy wybór, bo tylko przyglądać się jest coraz trudniej.

No comments:

Post a Comment