Wednesday, October 31, 2012

Lista promocji po katastrofie Smolenskiej

- 11.11.2010 r., z okazji Święta Niepodległości na stopień generała brygady zostaje awansowany płk Krzysztof Bondaryk, 10.04.2010 r.- szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- 11.11.2010 r. - na stopień generała brygady zostaje awansowany płk Janusz Nosek, 10.04.2010 r.... rozwiń całość- szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

- 11.11.2010 r. - na stopień generała brygady zostaje awansowany płk Krzysztof Parulski, 10.04.2010 r.- naczelny prokurator wojskowy i zastępca prokuratora generalnego.

- 11.11.2010 r. - na stopień generała dywizji awansowany zostaje Dowódca Centrum Operacji Powietrznych - gen.bryg.Jan Śliwka.

- 16.11.2010 r - z okazji Dnia Służby zagranicznej- Jerzy Bahr - 10.04.2010 r. ambasador RP w Moskwie - zostaje odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

- 16.11.2010 r. - szef MSZ, Radosław Sikorski, odznacza szefa BOR, kierowcę L.Wałęsy, gen. Mariana Janickiego, Odznaką Honorową "Bene Merito (Dobrej Zasługi) - zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za "działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej".

- 10.06.2011 r. - naczelny prokurator wojskowy gen. Krzysztof Parulski zawiesza Marka Pasionka, jednego z dwóch prokuratorów prowadzących śledztwo smoleńskie, i wszczyna wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Pasionek zawinił, bo miał zwracać się do przedstawicieli USA o pomoc w uzyskaniu materiałów przydatnych w śledztwie i był zwolennikiem postawienia zarzutów ministrowi Bogdanowi Klichowi i szefowi Kancelarii Premiera Tomaszowi Arabskiemu.

- 16.06.2011 r. po Święcie Biura Ochrony Rządu na stopień generała dywizji zostaje awansowany gen. bryg. Marian Janicki, szef BOR - za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

- Mjr Krzysztof P."Pikuś" - wyróżniony tytułem "pirotechnik roku" za całościowe dokonania.
Ten borowiec mający ochraniać prezydenta L.K. po przylocie do Smoleńska, na wiadomość o wypadku odjechał samochodem z lotniska do Katynia. Czy wiedział, że on sam i jego samochód nie będzie już L.K. potrzebny?

- Adam Michnik - odznaczony przez B.Komorowskiego Orderem Orła Białego, najwyższym odznaczeniem RP

- WŁADIMIR GRININ ambasador federacji rosyjskiej w Warszawie - otrzymuje od prez.Komorowskiego Krzyż Oficerski ORDERU ZASŁUGI RP.

- Ewa Kopacz awansuje na Marszałka Sejmu

No comments:

Post a Comment