Sunday, October 28, 2012

List of the mysterious deaths linked to Smolensk

First English and then Polish version of the list of the mysterious deaths linked to Smolensk crash.

1.First Ensign Stefan Zielonka, year 2009 
2 Professor Stefan Grocholewski 
3 Died 31.03.2010 Gregory Michniewicz - "hanged himself" 23 December 2009 on the cable of the vacuum cleaner, the date on which the repair in Samara came TU-154 plane, which then crumbled to smithereens on Siewiernym. 
 4th Mieczyslaw Cieslar, Bishop of the Diocese of Warsaw Lutheran Church, was killed in a "car accident" 04/18/2010 r
5 Christopher Knyż, the operator of "Facts", April 10, 2010 was in Smolensk. He died in Moscow on June 2, 2010. Death completely ignored by media.  
6th Professor Marek Dulinicz, head of the archaeological group, died June 6, 2010 in a car accident while waiting for the trip to Smolensk.
7th Dr. Eugene Sparrow, Killed by mechanical saws 16.10.2010 r, by his son, who managed to remove traces of blood, corpses cut drive to the lake, go back and forget everything. Ill his "mentally ill" son for over 20 years did not see his mother, who is a psychiatrist. 
8th Ryszard Kucinski, a lawyer of Andrzej Lepper, died in May 2011, 
9th Wieslaw Podgorski, found dead in the office of Self-Defense in late June 2011, as the cause of death was given as "suicide".  
10th In 2011, committed suicide by hanging Military Counterintelligence Service officer, serving in the Telecommunications and IT Support Center and Naval Command Wejherowo.  
11th Rose Zarska, lawyer Andrzej Lepper, who died in July 2011 in Moscow.
12th Dariusz spinet - professional pilot and instructor pilot, an expert and president of the airline, was found dead in the bathroom holiday village in India.
13th General Slawomir Petelicki, former commander of the "Grom". Found dead June 16, 2012 year. The 14th Andrzej Lepper, head of the "Self-Defense" and former Deputy Prime Minister, August 5, 2011 was found dead in his office in Warsaw. According to police officers committed suicide by hanging himself.  
15th Colonel. Leszek Tobias - a former officer of WSI, the main witness in the "scandal Marshal". He died on 17/02/2012 at prom OHP ("zatańcował to death & rdquo alleged cause of death: heart failure. 01.03.2012 had to testify in court.
16th dr. Dariusz Ratajczak - historian, so." Holocaust revisionist ", expelled from the" wolf ticket "University of Opole.'s body found in a state of decay 11.06.2010 
17. Pronobis George - CEO & Travel Club, which deals with the distribution of tickets for the lucrative Euro 2012. 
18.Remigiusz Mus "hung himself"in a basement

This Saturday Remigiusz Mus supposedly commited suicide; section was postponed till Monday according to Dariusz Ślepokura, relations manager for the Prosecution in Warsaw. Not suspicious at all. Nothing to see here.

And now the Polish version

To sie naprawde zaczyna robic przerazajace...

1. Chorąży Stefan Zielonka, rok 2009
2. Profesor Stefan Grocholewski Zmarł 31.03.2010 r.
3. Grzegorz Michniewicz - ”Powiesił się” 23 grudnia 2009 roku na kablu od odkurzacza, w dniu, w którym z remontu w Samarze wrócił samolot TU-154, który potem rozsypał się w drobny mak na Siewiernym.
4. Mieczysław Cieślar, biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zginął w ”wypadku samochodowym” 18.04.2010 r
5. Krzysztof Knyż, operator ”Faktów”,10 kwietnia 2010 był w Smoleńsku. Zmarł w Moskwie 2 czerwca 2010r. Śmierć całkowicie przemilczana.
6. Profesor Marek Dulinicz, szef grupy archeologicznej,zginął 6 czerwca 2010 w wypadku samochodowym, w trakcie oczekiwania na wyjazd do Smoleńska.
7. Doktor Eugeniusz Wróbel, Zabity za pomocą piły mechanicznej 16.10.2010 r, przez swego syna, który zdołał usunąć ślady krwi, zawieźć pocięte zwłoki do jeziora, wrócić i zapomnieć wszystko. Złego stanu swego ”chorego psychicznie” syna przez ponad 20 lat nie zauważyła matka, która jest psychiatrą.
8. Ryszard Kuciński, prawnik Andrzeja Leppera, zmarł w maju 2011 r.
9. Wiesław Podgórski,znaleziony martwy w biurze Samoobrony pod koniec czerwca 2011 r. Jako przyczynę śmierci podano ”samobójstwo”.
10. W 2011 roku samobójstwo przez powieszenie popełnił oficer Służby Kontrwywiadu Wojskowego, służący w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.
11. Róża Żarska, adwokat Andrzeja Leppera, zmarła w lipcu 2011 r. w Moskwie.
12. Dariusz Szpineta - zawodowy pilot i instruktor pilotażu, ekspert i prezes spółki lotniczej, został znaleziony martwy w łazience ośrodka wczasowego w Indiach.
13. Generał Sławomir Petelicki, były dowódca jednostki ”Grom”. Znaleziony martwy 16 czerwca 2012 roku. O
14. Andrzej Lepper, szef ”Samoobrony” oraz były wicepremier, 5 sierpnia 2011 został znaleziony martwy w swym biurze w Warszawie. Według informacji przedstawicieli policji popełnił samobójstwo poprzez powieszenie się.
15. płk. Leszek Tobiasz - były oficer WSI, główny świadek w ”aferze marszałkowej”. Zmarł 17.02.2012 podczas balu OHP (”zatańcował się na śmierć&rdquo rzekoma przyczyna zgonu: niewydolność krążenia. 01.03.2012 miał składać zeznania przed sądem.
16. dr. Dariusz Ratajczak - historyk, tzw. ”rewizjonista holocaustu”, wydalony z ”wilczym biletem” z Uniwersytetu Opolskiego. Jego zwłoki w stanie rozkładu znaleziono 11.06.2010.
17. Jerzy Pronobis - prezes spółki Club&Travel, która zajmuje się rozprowadzaniem lukratywnych biletów na Euro 2012.
R 18.Remigiusz Muś- ”powiesił się” w piwnicy

Dariusz Ślepokura juz zapowiedzial, ze sekcja odbedzie sie w poniedzialek. Caly kraj odetchnal z ulga, bo nie bedzie musial doznawac szoku prawdy...Krzysztof Knyz, reporter TVN

link do listy tajemniczych smierci

Link do Onetu

No comments:

Post a Comment